Obrazac ZPN-01. Objavljeno: 15.12.2015. Korisnici novog modula Plaća mogu ispisati obrazac ZPN-01 tako da u dokumentu Obrazac NP1, nakon klika na F8-Ispis u Oblik ispisa (gornji desni kut) odaberu ZPN-01

Obrazac NZP-01 Sukladno članku 20.a stavku 4., a u svezi s člankom 20.c stavkom 2. Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca (»Narodne novine«, broj 86/08, 80/13 i 82/15 – u daljnjem tekstu: Zakon), Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja Obrazac ZPN-01. Objavljeno: 15.12.2015. Korisnici novog modula Plaća mogu ispisati obrazac ZPN-01 tako da u dokumentu Obrazac NP1, nakon klika na F8-Ispis u Oblik ispisa (gornji desni kut) odaberu ZPN-01 Preverite katere novosti, izboljšave in popravke smo vključili v zadnjo verzijo PANTHEON-a. Dec 14, 2018 · Obrazac ZPN-01 - Zahtjev za prisilnu naplatu: Import wizard was transformed to dynamic form and now supports all kind of Excel file no matter what number of Obrazac ZPN-01. G2KIP. Zahtjev za izmjenu. Obrazac ZMP-01. G2KPI. Zahtjev za izmjenu. Izvještaj Pregled primitaka/izdataka. G2KPI. Zahtjev za izmjenu. Obrazac P-PPI. G2FK. Prijava greške. Vrsta temeljnice - update failed Obrazac JOPPD predaje se samo za obračunane doprinose jer je njegova svrha zadužiti poslodavca za propisane doprinose. Oznaka primitka - 0041 obrazac ZPN-01. Ako poslodavac u trenutku

Obrazac ZPN-01 (ime i prezime/adresa punomoćnika) (ime i prezime/naziv, adresa/sjedište, OIB) (nadnevak obračuna) o neisplati dospjelog iznosa plaće/naknade plaće od , Predmetni zahtjev za prisilnu naplatu zajedno s priloženim obračunom poslodavca o …

Obrazac ZPN-01 (ime i prezime/adresa punomoćnika) (ime i prezime/naziv, adresa/sjedište, OIB) (nadnevak obračuna) o neisplati dospjelog iznosa plaće/naknade plaće od , Predmetni zahtjev za prisilnu naplatu zajedno s priloženim obračunom poslodavca o … ZAHTJEV ZA PRISILNU NAPLATU - Poslovni Servis Obrazac ZPN-01 Podaci o poslodavcu/ovršeniku:, ,, ,, , (osobni identiikacijski broj/OIB) (osobni identiikacijski broj/OIB), (osobni identiikacijski broj/OIB) Na temelju članka 20.a Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca (»Narodne novine«, broj 86/08, 80/13 i 82/15) Financijskoj agenciji podnosi se Obrazac ZPN-01

Obrazac ZPN-01 (ime i prezime/adresa punomoćnika) (ime i prezime/naziv, adresa/sjedište, OIB) (nadnevak obračuna) o neisplati dospjelog iznosa plaće/naknade plaće od , Predmetni zahtjev za prisilnu naplatu zajedno s priloženim obračunom poslodavca o neisplaćenoj plaći/naknadi plaće podnosim Financijskoj

Zahtjev za prisilnu naplatu obrazac ZPN-01 . Last update: 07 Siječanj 2016; File size: 51.67 KB; Downloaded: 924; Download. 0.0/5 ocjena (0 glasova) Komentirajte.